iBizz PROKOOPiBizz PROKOOPiBizz PROKOOP

iBizz PROKOOP

Sistem iBizz PROKOOP v3

- Brosur
- PowerPoint Slaid  
- Kontrak Penyelenggaraan - Kenapa Perlu ?

 

Senarai Koperasi Dengan Kontrak

1. Koperasi Kakitangan UITM Berhad
2. Koperasi Kobaru Berhad
3. Koperasi PKNS Berhad
4. Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Malaysia Berhad
5. Koperasi Melayu Berjawatan Kerajaan Negeri Sembilan Berhad (KOMBEK)
6. Koperasi Pekerja Bomba & Penyelamat Malaysia Berhad
7. Koperasi Pelaburan Kakitangan Safeguard
8. Koperasi FRIM Berhad
9. Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGGMB)
10.Koperasi Jabatan Kastam Malaysia Berhad

11. Koperasi Pegawai-pegawai Kerajaan Tapah Berhad (KOSPEK)

12.Koperasi Kredit dan Pelaburan Kakitangan Bank Negara Malaysia

13. Koperasi Jabatan Penjara Kuala Lumpur Berhad

14. Koperasi Jabatan Perdana Menteri

Program Pembangunan Produk anjuran MDEC, ATCEN

MySepadu Sdn Bhd telah menjadikan produk mySepadu iBizz PROKOOP sebagai kajian kes kepada Program Pembangunan Produk yang dianjurkan oleh MDEC dan dijayakan oleh ATCEN dan HP Malaysia.

SKM odit sistem KOPJPM

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) telah pun menyiapkan laporan odit sistem untuk Koperasi Jabatan Perdana Menteri (KOPJPM). Pihak mySepadu Infoserve telah dimaklumkan tentang komen yang diberikan oleh SKM.

KOOPBNM naiktaraf iBizz ENT ke v3

Koperasi Kredit dan Pelaburan Kakitangan Bank Negara malaysia sedang didalam proses menaiktarafkan sistem mereka kepada mySepadu iBizz Enterprise v3. Kerja-kerja menaiktaraf ini akan bermula 1 hb November 2010 dan dijangka dapat disiapkan pada 15 hb November 2010.

AGM KOMBEK guna eDaftar&eUndi

Koperasi Melayu Berjawatan Kerajaan Negeri Sembilan Berhad (KOMBEK) yang mana mesyuarat agung tahunan mereka dijangka dilaksanakan pada penghujung tahun ini telah bersetuju secara prinsip untuk menggunapakai modul eDaftar dan eUndi sistem iBizz PROKOOP.

KOPKASTAM tandatangani Kontrak Selenggara

Koperasi Jabatan Kastam Malaysia Berhad telah menandatangani kontrak penyelenggaraan sistem iBizz PROKOOP.

 

.